Programa

Mòduls Blocs Contingut Crèdits Hores
Shiatsu Netsu Osteopàtic Nivell 1 Campus Virtual 1 Bloc Comú 1 virtual Histologia humana. Anatomia de l’aparell locomotor. Situacions d’assistència urgent. 9 150
Visió Oriental Bloc Visió Oriental Visió oriental de l’home (vida i salut). El concepte del Ki i els seus moviments. Yin i Yang. Construcció d’un entorn harmònic. Efectes fisiològics del Shiatsu. Resposta al tractament o “Menken”. Kyo -Jitsu (buidor – plenitud) i diagnòstic pel tacte. Integració de les tècniques Ho – Sha (tractament, tonificació i sedació). Definició del Shiatsu. Història del Shiatsu i la medicina Japonesa. Tractaments específics amb Shiatsu i Netsu (basat en el mètode Ito Thermie). Introducció a la M.T.O. (Medicina Tradicional Oriental: inclou la visió japonesa i la visió xinesa). Diferències entre Shiatsu i acupressió. Indicacions y contraindicacions. Els pilars de la pràctica. Visió de l’octaedre. Ritme i duració de les sessions. Shiatsu Netsu com a mètode preventiu. Iniciació a l’anamnesis. 7 66
Online Per consultes d’investigació, dubtes i proves. 4 15
Shiatsu  Netsu 1 Alliberament miofascial Què són els punts Aze. El Dolor. Causes de perpetuació del Dolor. Patrons creuats i teoria de l’aspa. Localització dels punts d’activació miofascial. Formes de tractament. Identificació dels punts miofascials per zones: cames, braços, tòrax, esquena, abdomen. 9 66
Aplicació pràctica a tercers Shiatsu: Seqüència bàsica en Prono i Supí. Punts extres i altres formes d’aplicació. Ampuku i Sakaku, tractament abdominal i alineació del Hara. Seqüència en camilla. Decúbit lateral. Shiatsu per embarassades. Shiatsu per nens i nadons. Actitud del practicant. Yuki. Netsu (basat en Ito-thermie): conceptes bàsics. Instruments. La calor. Estímuls mecànics: fricció, pressió.
El terapeuta Auto-shiatsu i auto-netsu. La respiració. Exercicis pel terapeuta i higiene postural. Estimulació del Ki. Susokukan (aquietar la ment) i Mindfulness (Atenció plena).
Pràcticum 1 Pràctiques tutelades. Pràctiques convalidades. Treball pràcticum. 9 130
Exàmens i Treballs 1 1er semestre Presentació de treballs i Proves.
2on semestre Presentació de treballs i Prova final.
Diploma 1 S’expedirà un diploma o certificat en funció del tipus (format professional o familiar) que s’hagi realitzat.
Total Shiatsu Netsu  1 38 427
Shiatsu Netsu Emocional Nivell 2 Campus Virtual 2 Bloc Comú  2 virtual Anatomia dels diferents sistemes, ètica de la intervenció professional, educació per la salut. 9 150
Visió Oriental 2 Bloc Visió Oriental Teoria dels cinc elements o cinc fases. Teoria dels meridians clàssics, tendinomusculars, luo. Teoria dels meridians segons Masunaga. Les set Passions o Emocions i els seus patrons emocionals. Emoció i postura. Sistema de localització de punts i mesures. Polsos quantitatius. Diagnòstic abdominal. I Shin den Shin (de cor a cor), sincronització Ma Ai (entre lo interior i lo exterior). Tipologia dels Tsubos (punts). Teoria dels Tsubos antics. Indicacions i contraindicacions. Significat de salut (perspectiva oriental). Criteris de diagnòstic oriental i etiologia. Circulació energètica. Diagnòstic per la zona dorsal. L’alegria i el seu vincle amb la salut. Teoria i tractament dels meridians meravellosos. 7 66
Online Per consultes d’investigació, dubtes i proves. 4 15
Shiatsu Netsu 2 Aplicació pràctica a tercers Equilibri del Ki segons les fases. Tonificació i dispersió dels Keirakus (meridians) mitjançant el seu trajecte. Tonificació i dispersió dels meridians mitjançant punts. Tonificació i dispersió dels meridians mitjançant Netsu. Kenbiki. Ketsaku (fricció lleugera). Estiraments dels meridians. Localització dels Sujis. Yuki. 9 66
El terapeuta Auto-shiatsu i auto-netsu. La respiració. Exercicis pel terapeuta i higiene postural. Estimulació del Ki. Susokukan (aquietar la ment) i Mindfulness (Atenció plena).
Pràcticum 2 Pràctiques tutelades. Pràctiques convalidades. Treball pràcticum. 9 130
Exàmens i Treballs 2 1er semestre Presentació de treballs i Proves.
2on semestre Presentació de treballs i Prova final.
Diploma 2 S’expedirà un diploma o certificat en funció del tipus (format professional o familiar) que s’hagi realitzat.
Total Shiatsu Netsu 2 38 427
Tsubo Shiatsu Netsu  Nivell 3 Campus Virtual 3 Bloc Comú  3 virtual Fisiologia, nutrició, psicologia. 9 150
Visió Oriental 3 Bloc Visió Oriental Les vuit regles de diagnòstic. El Yin i el Yang com factor etiològic. Substàncies fonamentals. Polsos qualitatius. Diagnòstic per la llengua. Tsubos: les seves funcions i indicacions. Mapa complet dels polsos. Mon-Shin: Diagnòstic per interrogatori. Bo-Shin: Diagnòstic per observació. Bun-Shin: Diagnòstic per escoltar (so). Setsu-Shin: Diagnòstic per palpació. Síndromes profunds dels òrgans i síndromes compostos. Netsu en reflexologia podal. Síndromes segons els Quatre Nivells. Síndromes segons San Jiao. Dietètica energètica oriental. Indicacions i contraindicacions 7 66
Online Per consultes d’investigació, dubtes i proves. 4 15
Shiatsu Netsu 3 Aplicació pràctica a tercers Shin Sei Tai Ho. Sotai. Estiraments varis. Consciència de la respiració i el moviment. Tractament dels síndromes profunds. Netsu en reflexologia. Localització de punts. Yuki. 9 66
El terapeuta Auto-shiatsu i auto-netsu. La respiració. Exercicis pel terapeuta i higiene postural. Estimulació del Ki. Susokukan (aquietar la ment) i Mindfulness (Atenció plena).
Pràcticum 3 Pràctiques tutelades. Pràctiques convalidades. Treball pràcticum. 9 130
Exàmens i Treballs 3 1er semestre Presentació de treballs i Proves.
2on semestre Presentació de treballs i Prova final.
Diploma 3 S’expedirà un diploma o certificat en funció del tipus (format professional o familiar) que s’hagi realitzat.
Total Shiatsu Netsu 3 38 427
Total Shiatsu Netsu 114 1281
Acupuntura Shiatsu Netsu Campus Virtual 4 Bloc comú 4 Pre. Patologia. Farmacologia.  Exploracions complementàries i analítiques. 9 150
Acupuntura Aplicació pràctica a tercers Aplicació dels diferents tipus d’agulles, la seva aplicació amb diferents tècniques per estimular els punts (tonificació, sedació, etc.). Les diferents tècniques d’inserció i extracció. Aplicació pràctica clínica en diverses síndromes, ginecològics, trastorns psico / emocionals, problemes articulars, lumbago, migranya, addiccions etc. Aplicació pràctica d’acupuntura xinesa, electroacupuntura, laserpuntura. Aplicació estètica. Aplicació pràctica d’acupuntura Japonesa i estil Manaka. Aplicació acupuntura zonal. Aplicació de Craneopuntura. Aplicació de tècnica de ventoses i Martell de set puntes. Aplicació de moxibustió i agulla escalfada. Auriculoteràpia. Manopuntura Coreana. 10 132
El terapeuta La respiració. Exercicis pel terapeuta i higiene postural. Estimulació del Ki. Susokukan (aquietar la ment) i Mindfulness (Atenció plena).
Exàmens i Treballs 4 1er semestre Presentació de treballs i Proves.
2on semestre Presentació de treballs i Prova final.
Diploma 4 S’expedirà un diploma  d’acupuntura.
Total Acupuntura 19 282
Total Acupuntura + Shiatsu Netsu 133 1563

Podeu descarregar el dossier informatiu complet en PDF en el següent enllaç >>>Dossier<<<

Per sol·licitar informació addicional podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 651 66 45 17.


Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons Atribució-NoComercial-SenseDerivar 4.0 Internacional.

Compartir enPrint this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+